Irena Peroš Grgos

pedagoginja i sociologinja, certificirani integrativni dječji terapeut

pedagoginja i sociologinja te certificirani integrativni dječji terapeut s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i roditeljima.