KOGNITIVNO BIHEVIORALNE TEHNIKE (KBT)

INDIVIDUALNA TERAPIJSKA METODA

Što su kognitivno bihevioralne tehnike?

KBT su individualni oblik terapije.

Najčešće se koriste u tretmanima dječje i mladenačke anksioznosti i depresije.

Ova metoda polazi od pretpostavke da je ponašanje uvjetovano našom interpretacijom situacija ili događaja, odnosno načinom na koji mislimo.

Mnoge reakcije kod djece i mladih mogu biti rezultat naučenih obrazaca mišljenja.

To bi značilo da je disfunkcionalne i negativne obrasce moguće mijenjati i učiti nove.

Koja je dobrobit ove metode?

Uvježbavajući ove tehnike klijent se priprema za konstruktivno suočavanje s izazovima i potencijalno stresnim situacijama.

To povećava vjerojatnost pozitivnih iskustava i odražava se na klijentovo samopouzdanje i sliku o sebi.

Kako izgleda susret?

Ovim tehnikama terapeut na vrlo strukturiran, a pristupačan način poučava klijenta svojevrsnom discipliniranju vlastitih misli.

Tako se klijent priprema za uspješno nošenje sa stresnim situacijama.

UKOLIKO TREBATE PEDAGOŠKI SAVJET ILI PSIHOLOŠKU PODRŠKU TU SMO ZA VAS

Dogovorite inicijalni sastanak za Vas i Vaše dijete

Nazovite +385 97 736 0367 ili popunite obrazac